Νέα

Συνεντεύξεις υποψηφίων 2015, Σάββατο 12-Σεπ-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο ΠΑΜ 11).

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων για το

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεντεύξεις υποψηφίων 2015, Παρασκευή 11-Σεπ-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο ΠΑΜ 11).

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων για την

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεντεύξεις υποψηφίων 2015, Πέμπτη 10-Σεπ-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο ΠΑΜ 11).

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων για την

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

Σελίδες