Σεμινάριo Υποψηφίων Διδακτόρων 2018-2019

Την Πέμπτη 30 Μαίου 2019 στην αίθουσα ΠΑΜ2 στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η σειρά Σεμιναρίων των Υποφήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Δείτε το Πρόγραμμα