Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακ. έτος 2022-2023

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι (40) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Δ.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application

κατά το διάστημα:

από Παρασκευή  15 Απριλίου  έως και Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 (Πρόσκληση Αιτήσεων)

A’ Φάση (υποβολή έως 01/07/2022 και συνέντευξη από 04/07/2022 έως 07/07/2022)

Β’ Φάση (υποβολή έως 31/08/2022 και συνέντευξη από 05/09/2022 έως 09/09/2022)

 

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://postgrad.econ.upatras.gr

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969 961, 2610 969 999, e-mail: pgecon@upatras.gr , κ.κ.: Παπαγιαννάκη και Φερτάκη.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Ιωάννης Βενέτης

Αναπληρωτής Καθηγητής