Πρόγραμμα Εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Α' εξαμήνου (χειμερινό) σπουδών του Π.Μ.Σ θα διεξαχθούν στη διάρκεια δύο εβδομάδων:

  • Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου - Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Παρακαλώ δείτε το αρχείο που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση.

Περιληπτικά:

  • Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία, 14/2, ΠΑΜ2,  17:30-19:30
  • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, 17/2, ΠΑΜ2,  17:30-19:30
  • Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία, 21/2, ΠΑΜ2,  17:30-19:30
  • Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, 24/2, ΠΑΜ2,  17:30-19:30

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ 

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής