ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»|Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική Και Ανάλυση Δεδομένων»

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών

Αίθουσα ΠΑΜ 2

 

 

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

10:00-10:30

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ “Big Data in Accounting”

12:30-13:00

ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ “Συγκριτική Μελέτη των Επιδόσεων Εργατών σε περιβάλλοντα Πληθοπορισμού”

14:00-14:30

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ “Η Κρίση Χρέους στην Ελλάδα και η Βαθιά Παρατεταμένη Οικονομική Ύφεση 2008-(2016). Συγκρίσεις και Αποτίμηση

15:00-15:30

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ “Measuring Environmental Efficiency and Technology Gaps of European Industries”

 

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

10:00-10:30

ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΤΖΟΓΙΑ “Επίδραση των Δεξιοτήτων Εργατών στην Ποιότητα Εργασιών σε Περιβάλλοντα Πληθοπορισμού : Μία Ανάλυση Πειράματος στον Ιστότοπο Mechanical Turk”

13:00-13:30

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ “Η "Μεγάλη Ομαλοποίηση" (Ρυθμών Μεγέθυνσης) και η περίπτωση της Ελλάδος. (Great Moderation and the case of Greece)”

13:30-14:00

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ “Sovereign Bond Interests and GDP growth : The case of Greece and Germany”

14:00-14:30

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ “Η Διαγενεακή Κινητικότητα της Εκπαίδευσης : Ελλάδα 1971-2011”