ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» 2016-2017

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, (και ώρα 24:00)