Ομιλία κ.Παππά Γ. στο ΤΟΕ

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων "του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί ομιλία  την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 16.30 με θέμα "Ο Ρόλος του Ο.Ε.Ε & η χρήση Μεγάλων Δεδομένων στην Οικονομική Aνάλυση των Επιχειρήσεων" από τον  κ.Παππά Γεώργιο  (Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή) και  Πρόεδρο του ΟΕΕ (Τμ. Β. Πελλ/σου & Δυτ. Ελλάδας) στην αίθουσα ΠΑΜ17 του ΤΟΕ.