Λειτουργία αναγνωστηρίου / εργ. Η/Υ για το Π.Μ.Σ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Από τις 9/3/2016 θα λειτουργήσει το mini lab ("μικρό" εργαστήριο Η/Υ) ως αναγνωστήριο / εργαστήριο Η/Υ για τους φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.

 

Με εκτίμηση