Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-2019

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται στο τελικό στάδιο προσαρμογής της υποχρεωτικής επανίδρυσης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη  Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ρυθμίζει τη λειτουργία των ΜΠΣ και στις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να ενημερώνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (pgecon AT upatras.gr) του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος και την ιστοσελίδα του Τμήματος (postgrad.econ.upatras.gr).