Δήλωση μαθημάτων - 17.03.2016 έως 31.03.2016

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να κάνουν δήλωση  μαθημάτων από

17.03.2016 έως 31.03.2016

 ηλεκτρονικά μέσω του Ψηφιακού Άλματος  και της ιστοσελίδας https://progress.upatras.gr