Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλλαγή Χώρου απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων Μαρτίου 2020, ως προληπτικό μέτρο κατά της εξάπλωσης του νέου Κορωνοϊού. Οι τελετές απονομής των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό πρόγραμμα, στη Γραμματεία εκάστου Τμήματος, ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος, χωρίς συνοδά άτομα, χωρίς την πραγματοποίηση δημόσιας τελετής και χωρίς οι απόφοιτοι να περιενδυθούν την τήβεννο του Ιδρύματος, για λόγους πρόληψης.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, καθώς και το πρόγραμμα τελετών Καθομολόγησης Διδακτόρων που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020.

Ως εκ τούτου: Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ώρα 10.00.

Σχετικός Σύνδεσμος : https://www.upatras.gr/el/node/9038