Υποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών - Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν. Πατρών

Τελετή υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 2018-2019

 
Το ΠΜΣ οργανώνει τελετή υποδοχής των νέων φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Αίθουσα IΙ-9 , Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, 17:00-19:00

(σύνδεσμος συνεδριακού)

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης

17:00-18:00

Χαιρετισμός: Βασίλειος Βουτσινάς, Κοσμήτωρας Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίο Πατρών, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χαιρετισμός: Μιχαήλ Ντεμούσης, Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίο Πατρών, Καθηγητής

Παρουσιάση ΠΜΣ: Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων" Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίο Πατρών, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διάλειμμα

 

18:00-19:00

Παρουσιάση δομής προγράμματος του ΠΜΣ

Μαίρη Δαύρη: Προισταμένη Γραμματείας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίο Πατρών

Παρουσιάση εμπειριών μεταπτυχιακών φοιτητών παλαιοτέρων ετών

Μπουφέ