Διάλεξη στα πλαίσια του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων" ΤΟΕ

Αγαπητές (-οί) 

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ “Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων ”του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη την Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 16.00 με θέμα  Monte Carlo methods for teaching Asymptotic Theory ” από τον καθηγητή Δρ. Riccardo (Jack) Lucchetti  (Università Politecnica delle Marche, Italy)

website: https://upatras-gr.zoom.us/j/94435119161?pwd=ajVrZ0VUbFlFMWVFTG4rOGZaZFdiUT09

Πληροφορίες για τον ομιλητή: http://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/ects_en.html