Διάλεξη καθηγητή Ηλία Μόσιαλου στα πλαίσια του ΠΜΣ του Τμήμ. Οικ. Επιστημών

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων "του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα
πραγματοποιηθεί διάλεξη την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 16.00 με θέμα "Πανδημίες και προκλήσεις για την δημόσια υγεία" από τον καθηγητή Δρ. Ηλία Μόσιαλο  (Brian Abel-Smith Professor of Health Policy, London School of Economics, UK)

website:
https://upatras-gr.zoom.us/j/93980930510?pwd=THFrdFJhRGVqOHQvcVJSOFk0MnBBQT0

Πληροφορίες σχετικές για τον προσκεκλημένο ομιλητή:

https://www.lse.ac.uk/health-policy/people/professor-elias-mossialos