Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα έχει ορίσει το θεσμό των Σύμβουλων Σπουδών, με αρμοδιότητα να κατευθύνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Σύμβουλοι Σπουδών (μέλη ΔΕΠ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω το γραφείο τους .

Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με: 

  • Τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων. 
  • Την παρακολούθηση φροντιστηρίων, και τη συμμετοχή σε εργαστήρια με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις. 
  • Το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή. 
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 
  • Τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και μετά το πέρας αυτών. 
  • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει. 
  •  

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο.

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023: Ελευθέριος Γούλας, Επίκουρος Καθηγητής

 

Για να κανονίσετε συνάντηση με τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους. Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση συνιστάται να γίνεται διαδικτυακά και πάντα μετά από συνεννόηση με τον/την Ακαδημαϊκό Σύμβουλο σας μέσω email.